Cuma, Nisan 12, 2024
Ana SayfaTarihTürklerin Orta Asya’dan Göç Etme Nedenleri

Türklerin Orta Asya’dan Göç Etme Nedenleri

Türkler, tarih boyunca çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve göç ettikleri bölgelerde güçlü devletler kurmuşlardır. Dünya üzerinde atı ilk kez evcilleştiren ve onu binek hayvanı olarak kullanan Türkler, atın sağladığı hız sayesinde yüksek toplum ve devlet oluşumunu farklı coğrafyalara yaymışlardır. Konargöçer atlı yaşantının temelinde çok büyük oranda hayvancılık ve yeterli bir ziraat kültürü bulunmaktadır. 


Bu nedenle de Türk göçleri bu yaşantıya uygun sahalara doğru olmuştur. M.Ö. I. Bin yılın başlarından Orta Çağ’ın sonlarına kadar süregelen, hem Türk hem de dünya tarihinde büyük etkiler yaratan bu göçlerin birçok nedeni vardır. İşte Türklerin Orta Asya’dan göç etme sebepleri

Türklerin Orta Asya’dan Göç Etme Nedenleri Nelerdir?

Göçlerin ekonomik ve sosyal nedenleri

Geçimini daha çok hayvancılık ile sağlayan Türkler; salgın hastalıklar ve kuraklık gibi nedenler ile göç etmek zorunda kalmışlardır. Nüfus artışı ve bu artışa karşın otlakların yetersizliği Türkleri iklim ve coğrafya açısından daha uygun bölgelere yönlendirmiştir. Özellikle M.S. IV. yüzyılda gerçekleşen Hun göçleri kuraklık nedeniyle gerçekleşmiştir.

Orta Asya’daki toprakların artan nüfusu besleyememesi, hayvanlar için yeterli otlak alanının kalmaması ve ekonomik düzenin sarsılmasının yanında, cihan hakimiyeti kurma idealleri de Türklerin göç etmelerinde oldukça etkili bir neden olmuştur.

Siyasi Nedenler

Türklerin Anayurttan göç etme nedenleri arasında siyasi etkenler de yer almaktadır. Orta Asya’da yaşadıkları dönemde sık sık yabancı kavimlerin baskısı ile karşılaşan Türkler, yeni coğrafya arayışına girişmiştir. Ancak bu duruma kavimlerin kendi aralarındaki mücadelesi de önemli bir etken olmuştur. Örneğin; XI. Yüzyıldaki Kitanların hücumu nedeniyle Türklerin batıya göçü yaşanmıştır. Yine Orhun Yenisey’de yer alan Uygur Devleti’nin 840 yılında yine bir Türk kavmi olan Kırgızlarca ortadan kaldırılması, Ötüken’in elden çıkmasına neden olmuş ve Uygurların; Turfan, Kansu ve Tarım gibi daha güneyde yer alan bölgelere göç etmelerine neden olmuştur. Türklerin meşhur “Göç Destanı” bu olayın etkisiyle ortaya çıkmıştır.

Tüm bunların yanında Türk göçleri, ilkel göçebe kültürü anlayışından tamamen ayrışmaktadır. Göçebeler vatan kavramını tanımayan, nerede duracaklarını bilmeyen ilkel topluluklardır. Türkler ise; vatan bildikleri ülkede yaylak ve kışlaklar arasında yaşayan, zengin törelere sahip bir millettir. Sonuç olarak sanılanın aksine eski Türkler konar-göçer bir hayat yaşamamaktaydı. Ancak zaman zaman belli koşullar onları farklı coğrafyalara itmiştir.

Türk Göçlerinin Yönleri


Kuzeye gidenler Sibirya’ya 

Doğuya gidenler Çin ve Uzak Doğu ülkelerine

Güneye gidenler Çin, Afganistan ve Hindistan’a

Batıya gidenler iki kola ayrılmış, bir kısmı Hazar Denizinin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya, diğer bir kısmı ise Hazar Denizi’nin güneyinden Irak, İran, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya yerleşmişlerdir.

Türk Göçlerinin Sonuçları

Türkler gittikleri coğrafyalara kendi kültür ve medeniyetlerini götürerek, bölge halklarını uygarlık açısından etkilemiş ve gelişimlerine katkı sağlamışlardır.

Anayurtta kalan Türkler ilk Türk Devleti olan Asya Hun Devleti‘ni kurmuşlardır. 

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Popüler İçerikler