Çarşamba, Haziran 12, 2024
Ana SayfaTarihLale Devri’nin Usta Şairi: Nedîm

Lale Devri’nin Usta Şairi: Nedîm

Asıl adı Ahmet olan ve Divân edebiyatının en büyük şairlerinden kabul edilen Nedîm, 1681 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

İyi bir tahsil görerek yetişen Nedîm daha 29 yaşındayken müderrislik yapmış, Sadrazam Silahdar Ali Paşa ve Damad Nevşehirli İbrahim Paşa’nın himayelerinde bulunmuştur.

Dünya güzelliklerinden zevk almayı, eğlence ve neşelenmeyi telkin eden şiirler kaleme alarak Lale Devri olarak bilinen bilim, kültür, imar, zevk ve eğlence devrinin iz bırakan şairi olmuştur.

1720 şenliğinde cambaz, çengi ve sâzendeleri tasvir eden minyatürler (Surnâme-i Vehbî)

Temiz ve sade bir Türkçe ile kaleme aldığı gazel, kasîde, rubaî ve şarkılarına cemiyet hayatı, raks alemleri, zevk ve eğlenceyi konu etmiştir.

Şiirlerinde Kağıthane sefalarının merkezi olan meşhurSâdâbâd Köşkü’nden sıkça bahsetmiştir.

“Gülelim oynayalım kâm alalım dünyâdan

Mâ-i tesnîm içelim çeşme-i nev-peydâdan

Görelim âb-ı hayat akdığın ejderhâdan

Gidelim serv-i revânım yürü Sâdâbâd’a”

Sultan II. Mahmud döneminde Sâdâbâd Sarayı’nı tasvir eden Preault tarafından çizilmiş gravür          İstanbul’a gönülden bağlı olan Nedîm İran şairine cevap maksadıyla yazdığı şiirde şöyle söyler:

“Bu şehr-i Stanbul ki bî misl ü bahâdır

Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır

Bir gevher-i yekpâre iki bahr arasında

Hurşîh-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır”

Büyük kısmı gazellerinden oluşan “Dîvân”ı şaire büyük bir şöhret kazandırmış, bir Türk nazım şekli olan şarkının en güzel ve en başarılı örneklerini vermiştir. Türk edebiyatında en çok şarkı yazan şair Nedîm olmuştur.

1730 yılında yaşanan Patrona Halil İsyanı sırasında kaçıp saklanmak için damdan dama atlarken düşüp öldüğü kayıtlara geçmiştir. Lale Devri şairi Nedîm’in mezarının İstanbul Üsküdar’da olduğu bilinmektedir.

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Popüler İçerikler