Cumartesi, Nisan 13, 2024
Ana SayfaTarihHun İmparatorluğundan Günümüze Türk Kara Kuvvetleri

Hun İmparatorluğundan Günümüze Türk Kara Kuvvetleri

Türkiye’nin en önemli savunma güçlerinden biri olan kara kuvvetlerinin kuruluş günü ilk başlarda Yeniçeri Ocağının kurulduğu yıl olan 1363 olarak kabul edilmekteydi. Ancak Hüseyin Nihal Atsız’ın tarih araştırmaları doğrultusunda Kara ordusunun kuruluş tarihinin Büyük Hun İmparatoru Mete Han dönemine dayandığını kaleme aldı.


Atsız, M.Ö. 209 yılında ilk kez Mete Han tarafından kurulan ordu düzeninin en büyük birliği on bin atlıdan oluşan Tümen Birliği, tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler de onlara bölünerek oluştuğunu dile getirmiş. Her birliğe, Tümenbaşı, Binbaşı, Yüzbaşı, Onbaşı rütbelerine sahip birer komutan görevlendirerek emir-komuta zinciri içerisinde birbirine bağlandığını belirtmiştir.

Yılmaz Öztuna, Atsız’ın bu fikirlerini benimseyerek 1968 yılında dönemin Genelkurmay Başkanı Cemal Tural’a iletti ve Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş tarihi M.Ö. 209 olması için teklif yapıldı. Sonrasında Türk Kara Kuvvetleri kuruluş tarihi M.Ö. 209 olarak kabul gördü.

Velhasıl, Mete Han tarafından M.Ö. 209 yılında atılan Kara Kuvvetlerinin temeli Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminden günümüzdeki teşkilatlanma şekline kadar büyük bir yelpaze içersinde süregelerek Türk ordusunun dünya çapında sayılı ordulardan birisi yapmıştır.

Bu doğrultuda Büyük Selçuklu Devleti’nin 1040 yılında Dandanakan Meydan Muharebesinde Gaznelilere karşı kazandığı bağımsızlık mücadelesi, 1071 yılında Malazgirt meydan muharebesinde Anadolu’yu Bizanslılardan alarak yeni bir Türk yurdu haline getirmesi Selçuklu Devleti’nde Kara Kuvvetlerinin teşkilat ve eğitimi sağlam temellere bağlanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun askeri konuda teşkilatlı yapılanması ise, Sultan birinci Murat zamanında gerçekleşmiştir. Önceleri yalnızca atlı akıncılardan oluşan yapı daha sonra yaya birliklerinde katılmasıyla Yeniçeri ocağı altında sürekli bir yapı haline getirilmiştir. Yeniçeri ocağı özellikle imparatorluğun yükseliş dönemlerinde önemli yapıların başında gelmektedir.


Osmanlı İmparatorluğunun gerileme döneminde Yeniçeri ocağı etkisini yitirerek gerçekleşen Yeniçeri ayaklanmasının ardından kapatılmıştır. Lağvedilen ordunun yerine ikinci Mahmut tarafından Asakiri Mansure-i Muhammediye adı ile yeni bir ordu kurulmuştur.

Tanzimat Fermanı’ndan sonra değişiklik yapılarak, beş yıllık hizmet süresi belirlenerek beş ordu kurulmuş ancak 1848 yılında bir düzenlemeye gidilerek ordu sayısı altıya çıkartılmıştır. Aynı sene içersinde İstanbul’da kurulan Mekteb-i Fünun-u Harbiye-i Şahane isimli Harp Akademisi yanı sıra süregelen yıllar içersinde Bursa, Edirne, Manastır, Şam, Erzurum ve Bağdat olmak üzere bu bölgelerde askeri okullar açılmıştır. Bu askeri liselerden sadece Kuleli Askeri Lisesi eğitim öğretimine devam ediyordu o da 15 Temmuz 2016 da yaşanılan darbe girişiminden sonra kapatılmıştır.

1908’de İkinci Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte Türk ordusunun teşkilatında da yeni bir düzenleme yapılmış ancak, 1911 ve 1912 yılında Trablusgarp, 1912 ve 1913 yıllarındaki Balkan savaşları ordudaki gelişmeleri durma noktasına getirmiştir.


Türk Kara Kuvvetleri, Cumhuriyet Döneminin başında ikişer tümenli dokuz kolordu halinde teşkilatlandırılarak üç süvari tümeninden oluşan üç ordu müfettişliği şeklinde yapılandırıldı.

Tarihler 1949 yılını gösterdiğinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Ordu bu tarihe kadar harekat ve eğitim emirlerini Genelkurmay Başkanlığından alıyor, Milli Savunma Bakanlığı da personel ve lojistik destek sağlıyordu.

Türkiye 1952 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) üye olarak Kara Kuvvetlerinin bütün birimleri, NATO ölçütlerine göre modern silah ve teçhizat ile desteklendi.

Değişim gösteren uluslararası siyasi politika ile askeri ortam ve gelişen teknoloji doğrultusunda yeniden yapılanmasına ihtiyaç duyularak 1990’lı yıllarda Kara Kuvvetleri, modern muharebe ortamına uyum sağlayacak biçimde geliştirilmiştir. Bu kavramla Kara Kuvvetlerinin hareket yeteneğini artıran Kolordu, Tugay ve Tabur esasına dayanan bir yapılanma oluşturulmuştur.


Günümüzde yerli ve milli imkanlarla göstermiş olduğu gelişim sayesinde, Türk Kara Kuvvetleri dünya ve özellikle bölge barışının korunmasında büyük başarılar elde etmiştir.

Son olarak Türk Kara Kuvvetleri, Türk birliğinin, gücünün ve becerisinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir birim olarak her zaman Türk milletine layık olma azmi ve kararlılığı içinde ve Türk milletinin emrinde olmanın şeref ve gururunu taşımaktadır.

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Popüler İçerikler