Gizlilik

TÜRKTOYU.COM KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Türktoyu.com Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), TÜRK DÜNYASI ÇOCUK VAKFI (Bundan sonra kısaca “TDÇV” olarak anılacaktır.) ile TDÇV’ye ait https://turktoyu.com ‘a (Bundan sonra kısaca “Türktoyu.com” olarak anılacaktır) üye olacak ya da Türktoyu.com’u ziyaret edecek internet kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir.
1.Türktoyu.com, üyelerine e-günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal paylaşım platformudur.

 1. Kullanıcı, Türktoyu.com’a üye olarak veya Türktoyu.com’u ziyaret ederek bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
 2. Kullanıcı, Türktoyu.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, TDÇV tarafından yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 3. Kullanıcı’nın Türktoyu.com’a kendi içeriğini ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi, Toy oluşturabilmesi, Toy’ları takip edebilmesi, Toy’lara katılarak görüş bildirmesi, diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri okuma listesine ekleyebilmesi, beğenilerine eklemesi, diğer üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “Kayıt ol” butonuna tıklamak suretiyle; e-posta adresi, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook, Twitter veya Google hesabı ile giriş yaparak Türktoyu.com’a üye olması gerekmekte olup; içerik okuma, üniversite, yurt, burs, şirket, iş ilanı arama ve görüntüleme hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.
 4. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak oluşturulamaz.
 5. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 6. Kullanıcı, Türktoyu.com’a Facebook hesabı ile üye oluyorsa, TDÇV’nin Facebook profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen bilgilere Türktoyu.com’un sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında hangi bilgilerinin TDÇV tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
 7. Kullanıcı, Türktoyu.com’da kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan “Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra yeniden aktif hale getirilebilir.
 8. Kullanıcı, TDÇV’nin dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda TDÇV’den hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 9. Üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca Türktoyu.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik hesaplarını- siteleri silebilir.
 10. Türktoyu.com alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan adlarına ilişkin tüm haklar TDÇV’ye aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.
 11. Türktoyu.com’da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra TDÇV tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.
 12. Türktoyu.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar, makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler, Türktoyu.com’a üyeler tarafından girileceği gibi Türktoyu.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
 13. Türktoyu.com’a yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından Türktoyu.com’a eklenen, yüklenen, oluşturulan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 14. TDÇV, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden Türktoyu.com ve TDÇV hiçbir şekilde sorumlu değildir. TDÇV ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, TDÇV’den hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 15. Türktoyu.com, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
 16. Türktoyu.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, Türktoyu.com’da yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, Türktoyu.com’da yer alan içerikleri satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 17. Türktoyu.com’da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz, yayınlanamaz.
 18. Kullanıcı, Türktoyu.com’a gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
 19. Kullanıcı, TDÇV tarafından talep edilmeden ve/veya TDÇV’den yazılı onay almaksızın ve/veya TDÇV ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Türktoyu.com’da reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez. Türktoyu.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen Türktoyu.com ile iletişim kurunuz.
 20. TDÇV, Türktoyu.com’un belli alanlarını veya kategorilerini, Türktoyu.com’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak belirleyebilir.
 21. Türktoyu.com’a üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
 22. TDÇV, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3. kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir durum oluşması durumda derhal TDÇV ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
 23. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin Türktoyu.com’u kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve TDÇV ile Türktoyu.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; TDÇV tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 24. TDÇV, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, Türktoyu.com’u kullanırken ya da Türktoyu.com’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, Türktoyu.com’da verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya TDÇV’nin gerekli görmesi halinde Türktoyu.com’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda TDÇV’nin ayrıca hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
 25. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere Türktoyu.com’da yer alan tüm içerikler ile TDÇV markası ve Türktoyu.com alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları TDÇV’ye aittir veya TDÇV tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu içerikler TDÇV’den izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; TDÇV tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
 26. Tüm mali hakları TDÇV’ye ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
 27. Türktoyu.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür. Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf olunması için Türktoyu.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Her durumda, Türktoyu.com’da yer alan içeriklerden herhangi birinin tamamının alıntılanması TDÇV’nin yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklıdır.
 28. Kullanıcı, Türktoyu.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını Türktoyu.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı, söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı TDÇV’nin yazılı onayına tabidir.
 29. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı Türktoyu.com’un ve TDÇV’nin uğradığı ve uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
 30. TDÇV, Türktoyu.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya programlarının hasar görmesinden) dolayı TDÇV’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; bu sebeple TDÇV’den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
 31. TDÇV, Türktoyu.com’un hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
 32. TDÇV, Türktoyu.com’da yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya Türktoyu.com üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir. Böyle bir durumda TDÇV’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
 33. TDÇV’nin veya TDÇV’nin hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, TDÇV’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi önlemlerini alması önerilmektedir.
 34. Kullanıcı’nın TDÇV’ye verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak TDÇV’ye verdiği veya TDÇV’nin erişimine onay verdiği bilgilerdir. TDÇV, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak TDÇV, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
 35. TDÇV, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber TDÇV tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde TDÇV’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Türktoyu.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla TDÇV tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
 36. TDÇV, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
 37. Kullanıcı, Türktoyu.com’u ziyaret ettiği süre boyunca TDÇV, “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
 38. TDÇV, zaman zaman Türktoyu.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3. kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu sitelerin uygulamaları TDÇV’nin kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak TDÇV’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak TDÇV’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 39. Kullanıcı, Türktoyu.com’daki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan haberdar olmak istiyorsa Türktoyu.com’un e-posta gönderim listesine kayıt olabilir. Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden gerekli ayarları yapması yeterlidir.
 40. Erişim Sağlayıcı, “İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun”un 6. Maddesinin 1(a) bendine göre, “Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde erişimi engellemekle yükümlüdür. Ancak 2. Bendine göre, “Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.” Dolayısıyla bunlara ilişkin yüklenilen sorumluluklar somut, hukuki bir ihlal durumu olduğunun öğrenilmesi halinde başlar. Türktoyu.com’a ziyaretçiler veya üçüncü kişiler tarafından yayınlanması maksadıyla gönderilen yazı, resim, grafik vb. her türlü içerik üzerinde fikri hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, hak sahipliğini kanıtlar şekilde durumu derhal site yetkilerine bildirerek söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını istemek zorundadır. Bu durumda tüm sorumluluk içeriği gönderen kişiler ve üyelere ait olduğunu peşinen kabul ve taahhüt ederler. Bu gibi hukuki ihlallerden haberdar olunması durumunda, söz konusu içerik Türktoyu.com tarafından derhal kaldırılacaktır. (Bu maddeyi kanunu okuyup tamamen kendim yazdım o yüzden detaylı incelenmeli.)
 41. Türktoyu.com’da, üçüncü kişilere ait ve içeriği konusunda herhangi bir yetkiye sahip olmadığımız harici web sitelerine yönlendirme yapan bağlantılar yer alabilir. Bağlantı verilen sayfaların güncel ve gelecekteki düzenleri, içerikleri veyahut eser sahipliği üzerinde Türktoyu.com’un hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle Türktoyu.com, bağlantı verilen tüm sayfaların, bağlantının kurulmasından sonra değiştirilen içeriklerini tanımadığını açık bir şekilde belirtir. Yasadışı, hatalı ya da eksik içerikten ve özellikle de bu tür sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasından doğan zararlardan sadece ve sadece bağlantının verildiği sayfanın sağlayıcısı sorumludur. İhlal bildirimi halinde bu bağlantılar hemen kaldırılacaktır.
 42. Türktoyu.com üzerinde yer alan içerikler, TDÇV tarafından oluşturulmamışsa, üçüncü şahısların telif hakları dikkate alınır. Bir telif hakkı ihlali tespit etmeniz durumunda, Türktoyu.com’a yasal ihlallerin bildirilmesi halinde, bu gibi içerikler hemen kaldırılacaktır.
 43. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 44. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, TDÇV’nin defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 45. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın Türktoyu.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile TDÇV’nin bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın Türktoyu.com’a bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres ve/veya e-posta adresini TDÇV’ye yazılı olarak bildirecektir. TDÇV’nin adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın TDÇV’ye bildirdiği adres ile e-posta adreslerine ve TDÇV’nin bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
 46. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
 47. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
 48. Bu Sözleşme, Türktoyu.com’a yeni özellikler eklendikçe veya Türktoyu.com Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Türktoyu.com’u her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 09 Mayıs 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Üyelik sözleşmesiyle veya Türktoyu.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:

Adres: Gönül Sokak No: 1 Daire: 28 Beyoğlu/İstanbul

E-posta: iletisim@turktoyu.com

Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın Türktoyu.com’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle Türktoyu.com’un kullanıcı’nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın Türktoyu.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.