Cumartesi, Mayıs 18, 2024
Ana SayfaDinFatiha Suresi Okunuşu Türkçe Anlamı ve Faydaları

Fatiha Suresi Okunuşu Türkçe Anlamı ve Faydaları

Fatiha Suresi Okunuşu Türkçe Anlamı ve Faydaları


Fatiha Suresi Mekke’de inmiştir. 7 ayettir.

* Sure ve ayetlerin inişlerinin Mekke veya Medine’ye nisbet edilmesi hak­kında kısaca bir bilgi verelim.

Hicretten önce inenler: Mekke’nin dışında da inmiş olsalar “Mekkî” (Mekke’de inmiş) ismini alırlar. Hicretten sonra inenler ise: Medine’nin dışın­da da inseler “Medenî” (Medine’de inmiş) ismine sahip olurlar. (Ayrıca bak. Zerkeşi, el-Burhan:lll87.)

Fatiha’yı Şerifenin, Medine’de nazil olduğu (indiği) de söylenilmiştir. Esah (en doğru) olan hem Mekkî, hem Medenî oluşudur. Namaz farz edildiğinde Mekke’de nazil olmuş sonra, kıble Kabe’ye döndürüldüğünde, Medine’de tekrar indirilmiştir.

Demek oluyor ki, Fatiha-yı şerife Mekke’de Kuran’ın başında, Medine’de de Kur’an’ın sonunda inen çok mübarek bir suredir.

* Besmele-i şerifin hakkında kısaca bir bilgi:

Şeyhzade ve Alusî tefsirlerinde zikredildiğine göre: Cumhur’un ittifakı (ulema cemaatının ekserisinin birlik üzere kararı) ile Fatiha-i Şerife yedi ayettir. Ancak Cumhur’un bir kısmı cümlesini müstakil (başlıbaşına) bir ayet saymayıp Besmele’yi birinci ayet saymışlardır, İmam-ı Şafiî (Rahimehullah) bu görüştedir, biz de elimizdeki Kuran hattına (yazılışına) uyarak, Besmele-i Şerife’yi birinci ayet cümlesini ikinci ayet kabul ettik. cümlesini müstakil bir ayet saymadık. Lâkin Cumhur ulemadan bir kısmı, bunun aksi olan görüşe sahip olmuşlar (gitmişler) dir. Şöyle ki: Onlar Besmeleyi birinci ayet kabul etmeyip cümlesini müstakil bir ayet kabul ederek, Fatiha suresinin 7 ayet olduğunu söylemişlerdir. Nitekim Hanefî büyüklerimiz (Rahimehumullah) da bu görüş üzeredirler.

Tefsirlerde zikredildiğine göre, Fatiha-i Şerife’ye bir çok isimler verilmiş­tir.

Fatiha suresinin isimleri

* Fatiha-i Şerife’ye “Ümmü’l-Kuran” ismi verilir. Zira, Ubade Ibn-i Samit (Radıyallahu Anh) dan rivayete göre, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) : “Ümmü’l-Kuran’ı (Kur’an’ın anası, aslı mesabesinde olan Fatiha’yı) oku­mayanın namazı yoktur.” buyurdu.( Müslim, Salât:36,40, Tirmizi, Tefsir: 2.)

* Fatiha-i Şerife, Kur’an-ı Kerim’deki bütün manalara şamil olduğu (bütün manaları içine aldığı) için bu ismi almıştır. Bu yüzden O’na: “El-Vâfiye” ve ” El-Kâfiye” (tam manasıyla bol ve yeterli) isimleri de verilmiştir.

* Fatiha-ı Şerife “Sure-i Kenz” (Hazine Suresi) diye de isimlendirilmiştir. Zira: Hazreti Ali (Radıyallahu Anh) den nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamberi­miz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Fatihatü’l-Kitap (Kur’an-ı Ke­rimin başı olan Fatiha suresi) Arş’ın altındaki bir hazineden indirilmiştir.” (El-Mutteki, el-Hindi, Kenzul-Ummal:l/557 No:25Ol.)

* Fatiha-i Şerifeye “Suretü’ş-Şifa” (Şifa Suresi)ve “Şâfiye” (şifa verici) ismi de verilmiştir.

* Fatiha-i Şerif’e ile ilgili kıssalar:

Ebu Saidi’l-Hudri (Radıyallahu Anh)ın şöyle buyurduğu ri­vayet edilmiştir: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizi otuz atlıdan müte­şekkil (meydana gelen) bir müfreze (küçük askerî birlik) olarak gönderdi, araplardan bir kavmin yanına konduk ve bizi misafir etmelerini istedik. Onlar ise misafir etmeyi kabul etmediler. Sonra onların efendileri (reisleri) ısırıldı. Yani onu akrep soktu, hemen bize gelerek: “İçinizde akrep sokmasını okuyup iyi ede­cek bir kimse var mı?” dediler. Bende: “Evet ben varım, ancak otuz koyun al­madan bu işi yapmam.” dedim. Onlarda: “Biz size otuz koyun veririz.” dediler. Ben de ona yedi kere Fatiha okudum hemen iyileşti. Koyunları aldık fakat içi­mize bir şüphe geldi onun için koyunlara hiç dokunınadan Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) e geldik ve hadiseyi aynen kendisine anlattık. Bunun üzerine : “Sen onun (Fatihanın) bu kadar etkili bir dua olduğunu nasıl bilebildin ? O koyunları bölüşün sizinle beraber bana da bir hisse ayırın.” buyurdu.(İbn-i Mace,Ticaret:7, Buharî, İcare:16, Fezail’l-Kuran:9, Tıb:39, Müslim, Selâm:66, Ebu Davud,Büyu’:38, Tıbl9, Tirmizî, Tıb:20.)

Böylece Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) alınan koyunların helâl ol­duğunu anlatmak için onlara bir lâtife yapmış oldu.

Ebu Süleyman (Radıyallahu Anh) in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir : Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ashabı bir muharebelerinde saralı bir adama rastladılar, içlerinden biri onun kulağına Fatiha-yı şerife okur oku­maz adam hemen iyileşti. Bunun üzerine Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Fatiha her derde devadır,” buyurdu.(El-Mütteki, Kenzu ‘l-Ummal:l/557 No:2500.)

* Fatiha Suresinin Faziletleri :

* Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez, nazar değmez. [Deylemi]

* En faziletli sûre Fatiha’dır. [Hâkim]

* Fatiha sûresi Allahü teâlânın gazabını önler. [Şir’a]

* Fatiha sûresi zehirlere şifadır. [Ebu-ş-şeyh]

* Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamla otururken bir melek gelip dedi ki: (Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nurla seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha sûresiyle, Bekara sûresinin son âyetleridir. Bu ikisini okursan, istediğin mutlaka verilir.) [Müslim]

* Hayrı en çok olan sûre Fatiha’dır, her derde şifadır. [Beyheki]

* Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem ):”Onda (Fatiha suresinde) her derdin devası vardır.”buyurdu. (El-Mutteki,Kenzu’l-Ummal: 1/559 No:2516)

 FATİHA SURESİNİN OKUNDUĞU YERLER

* Hergün kıldığımız 40 rekatlık namaz da, 40 defa Fatiha Suresini okuyoruz.

* Nafile namazlarda da okunur.

* Şifa amacıyla hastalara okunur.

* Kabbir ziyaretlerinde ve vefat eden bir kimsenin ruhuna Fatiha sûresi okuyup hediye ediyoruz. Okuduğumuz Fatiha o kimseye sevap kazandırsın.

* Duayı bitirdikten sonra Allah’u teâlânın rızasını kazanmak için okuyoruz.

 FATİHA SURESİ OKUNDUKTAN SONRA NEDEN AMİN DERİZ

Fatiha Sûresi aynı zamanda bir duâ sûresidir. Orada Cenâb-ı Allah’tan ibadetlerimizin kabulü istenir, hidayet istenir, sırat-ı müstakimde olmak ve kalmak istenir, istikamet istenir, dalâletten ve gazaba uğramaktan Allah’a sığınılır. Yani bir kul için dünyada ve ahirette lâzım olacak hususların en büyükleri istenir. Namazda Fatiha Sûresi okununca bu sebeple “âmin” denir ve bu sünnettir.

 Peygamberi­miz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: İmam namazda Fatiha okurken (gayril mağdubi aleyhim vele’d-dallin) deyince, Ey cemaat sizde “Amin” deyiniz. Her kimin amin demesi meleklerin amin demesine denk gelirse onun geçmiş günahları bağışlanır. (Buhari)

* Fatiha Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

1- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

2– Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.

3- Er-Rahmâni’r-Rahîm.

4– Mâliki yevmi’d-dîn.

5– İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în.

6– İhdine’s-sırâta’l-mustakîm.

7– Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

Fatiha Suresinin Anlamı, Meali

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

2- Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.

3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir.

4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir.

5- (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.

6– Bizi dosdoğru yola ilet.

7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Popüler İçerikler