Perşembe, Haziran 13, 2024
Ana SayfaTarihÇanakkale Geçilmez Düsturu

Çanakkale Geçilmez Düsturu

Çanakkale’den geçerek, İstanbul’a ulaşma dolayısı ile Türk Devletine son verme düşüncesi Batılıların zihinlerini her zaman meşgul etmiştir. I. Dünya Savaşı’nda bu fırsatı yakaladıklarını sanan İngiliz ve Fransızların önderlik ettikleri Batılılar, 3 Kasım 1914 tarihinde Çanakkale’de beliriverirler. Düşman denizatlıları ile yapılan bu ilk girişimler, Türk topçu bataryalarına yakalanır. 


İlk atışlarda düşman donanmasına ait denizaltılar batırılır. Sonrasında işin ciddiyetini anlayan düşman kuvvetleri büyük savaş gemileri ile günlerce Türk bataryalarını ve mevzilerini bomba yağmuruna tutarlar. Kıt imkânlara rağmen Türk topçu bataryaları destansı bir direniş (mukavemet) gösterirler. Akıllı manevralarla düşman gemilerini şaşkına çevirirler.

Savaşın dönüm noktalarından biri hiç kuşkusuz direnişimizin en zayıf olduğu anlardan birinde Nusrat mayın gemisinde bulunan bir avuç kahraman Türk denizcisinin sulara döşediği Türk yapımı mayınların düşman gemilerini hallaç pamuğu gibi atması olmuştur. Ha bu arada yeri gelmişken, geminin gerçek adının “Nusret” değil de “Nusrat” olduğunu biliyorsunuzdur sanırım. 

Nusrat (Nusret) Mayın Gemisi
Bir diğer mucize Seyit Onbaşı’nın 276 kilo çeken gülleyi bir düşman gemisinin bacasına (kazan dairesi) isabet ettirerek, boğazı düşman filosuna dar etmesi ve Çanakkale Boğazı’nın gemilerle geçilemeyeceğini dosta düşmana göstermesidir.

Çanakkale Boğazı’nı gemilerle geçemeyeceğini anlayan düşman kuvvetleri, bu defa karaya asker çıkararak şanslarını denemek isterler. Anafartalar’da, Seddülbahir’de, Conkbayırı’nda amansız çarpışmalar olur. Ama bu kez de karşılarında yüzyılın askerî dehası olan Mustafa Kemal vardır. “Anafartalar Kahramanı” olarak adını tarihe yazdıran Mustafa Kemal, emrinde bulunan az sayıdaki Mehmetçik ile savaşın seyrini değiştiren adamdır. İngilizlerin söylemi ile “Bir tümenle muharebenin gidişini değiştiren mukadderatın adamı” Mustafa Kemal, bu savaşla, Batılılara üzengi öptürmenin tadını almıştır. Batılıların aldığı ise dayanılmaz kuyruk acısıdır. Ve uzun yıllar çıkmayacaktır.


Çanakkale savaşları 
1916 yılının ocak ayında sona erdi. Türk ordusu, resmî rakamlara göre 211 bin şehit vermişti. Bu 211 bin kaybın, 100 bine yakınının okumuş-yazmış diye tanımlanan aydın kesimden olması ilerleyen yıllarda verilen kurtuluş (istiklâl) mücadelesinde ve sonrasında Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu etkenlerden biri olacaktır. Zira ülkede neredeyse aydın olarak vasıflandırılan insan kalmamıştır. Genç Cumhuriyet bunun sıkıntısını çok çekmiş; hatta kilit noktalara etnik azınlıktan aydınları bile istihdam etmek zorunda kalmıştır. 

Düşmanın kaybı ise 300 bini geçiyordu. Türk ordusunun, Kurtuluş Savaşı’nın neredeyse on katı fazla zayiat vermesi ise başlı başına bir soru işaretidir. Zira Türk subayların şiddetle karşı çıkmaları, hatta bu durumu İstanbul’a rapor bile etmelerine rağmen Liman Paşa savaş taktiğini (strateji) değiştirerek can ve mal kaybının artmasını sağlamıştır. Sağlamıştır diyorum, zira savaşın süresini uzatarak, hem Almanya’nın yükünü azaltmak hem de itilaf devletlerini hırpalatmak istemiştir.

Mustafa Kemal ve  Liman Von Sanders
Başta Mustafa Kemal olmak üzere Türk subayları kıyı hattının tutulmasını, böylelikle de düşmanın sahile çıkmasına fırsat verilmeden daha denizdeyken yok edilmesi gerektiğini ısrarla vurgulamalarına rağmen Alman general bildiğini okumuştur. Ha bu arada Gelibolu’ya hayatında ilk defa gelen Alman generalin, daha geldiği gün, cepheyi bile teftiş etmeden savaş taktiklerini değiştirmesi sizce de biraz garip değil midir? 

Ki Çanakkale Boğazı’nın savunulmasına yönelik savaş taktiklerinin, bir dünya savaşının adım adım yaklaştığını öngören Sultan Abdülhamit Han’ın buyruğu ile Osmanlı genelkurmayınca birkaç yıl öncesinden en ince ayrıntısına kadar düşünülerek hazırlandığını; hâlihazırdaki istihkâmların onarıldığını, bunlara yenilerinin eklendiğini, yeni toplar yerleştirildiğini de belirtelim. 

Sözgelimi hem genelkurmayımız hem de subaylarımız düşman gemilerinde bulunan topların yatay konumda (pozisyon) bulunmaları, haliyle yatay atış yapmaları sebebiyle tepelerin ardında mevzilenmiş bulunan Türk askeri için kayda değer bir tehlike oluşturmayacaklarını öngörüyorlardı. Ki bu öngörüde (tahmin) sonuna kadar da haklıydılar. Bütün uyarı ve karşı çıkmalara (itiraz) rağmen Alman General Liman Von Sanders kararında ısrar etmiş, sâhil bandındaki askeri birlikleri kilometrelerce içeriye çekmiştir. 

Böylelikle de düşmanın çıkarma yapmasına bir yerde göz yummuştur. Sonrasında ise Türk ordusunun, düşmanı buralardan söküp atması hayli zaman almış; savaşlar çok kanlı geçmiştir. Çünkü hücuma geçen birliklerimiz düşmanın ağır topçu ateşine maruz kalmıştır. 


Çanakkale’de bunlar olurken, -Fransa da dâhil olmak üzere- kıta Avrupa’sında ciddi bir direnişle karşılaşmayan Almanya, hem rahat bir şekilde savaşı sürdürmüş hem de kıtanın büyük bölümünü ele geçirmiştir. Yine bu arada General Sandres’in Alman ordusunda hiçbir askeri başarısının olmadığını, hatta İstanbul’da sivil dolaştığını dahası Alman istihbaratı adına çalıştığına dair şüphelerin olduğunu da nakletmeden geçmeyelim.

Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları

Savaşın can kaybı yanında siyasî ve iktisadî birçok sonucu olduğu malûmunuzdur. Misal siyasî anlamda dünyanın seyrini değiştiren sonuçlar doğurmuştur. 

-Rusya’nın yardım alamaması ve Bolşeviklerin (Komünizm) eline geçmesi 

-Rusların, boğazları alma ve sıcak denizlere inme hayalinin suya düşmesi 

-Bulgarların, İttifak kuvvetlerinin savaşı kazanacağını düşünüp, bu terkibe (grup) katılması 

-Diğer Balkan devletlerinin hatta İtalya’nın bir süre daha “bekle-gör siyaseti” gütmesi 

-Osmanlı Devleti’nin, Balkan savaşları ile zedelenen uluslararası saygınlığını tekrar kazanması 

-İstanbul hükümetinin iktidarını sağlamlaştırması 

-İngiltere ve Fransa’nın saygınlıklarının büyük zarar görmesi 

-“Güneş batmayan imparatorluk” olarak kabul edilen İngiltere’nin, denizlerdeki üstünlüğünün sona ermesi

-İngiltere’nin sömürgeleri olan AvusturalyaYeni Zelanda gibi ülkelerin kendi millî siyasetlerini gütmeye başlamaları 

Dünya üzerinde yeni haritaların çizilmesi 

Japonya’nın, İngiltere’ye sırt çevirmesi 

-Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerle savaş sonrasında dostluk ilişkilerinin gelişmesi 

-Batı kamuoyunda, Türklerin barbar olduklarına yönelik propagandaların hüsranla sonuçlanması

-Siyonistlerin, savaşta yaptıkları yardımların ödülü olarak, İsrail Devleti’nin kurulmasına yönelik söz almaları 

-Arapların, savaşın kazanılması üzerine Osmanlı’ya olan güvenlerini ve bağlılıklarını devam ettirmeleri 

-Başta İslâm ülkeleri olmak üzere, dünya halklarının Türklere hayranlık duymaları 

-Osmanlı Devleti’nin, dünya siyasetinden çekilirken tarihe son bir altın sayfa eklemesi 

-Mustafa Kemal’in siyasî ve askerî anlamda devlet kademelerinde ilk defa ağırlığını hissettirmesi

-Osmanlı derin devletinin (Yıldız Teşkilâtı) Mustafa Kemal’e oynamaya başlamaları 

-Anadolu’da ‘Kemal Paşa’ efsanesinin doğmaya başlaması 

-Osmanlı Devleti’nin aslî unsuru olan Türkler arasında millî kimlik olarak, Türklük bilincinin (şuur) yükselmesi 

-Payitaht ve hilâfet merkezi olan İstanbul’un düşman eline geçmesi önlenerek, hem Türklerin hem de dünya Müslümanlarının gururunun ve haysiyetinin kurtarılması

-Bir anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasıs

-Sömürgeciliğe (emperyalizm) karşı, dünya halkları arasında bir başkaldırı bilincinin doğmaya başlaması (Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasıyla da birçok ülkede bu bilinç eyleme dönüşmüştür. Misal Cezayir’de, Ömer Muhtar; Mısır’da, Nasır Hareketi bunların belli başlılarıdır.) 

-Savaş süresince, neredeyse tamamına yakını Batılıların olan 139 ticaret gemisinin Karadeniz’de mahsur kalması 

-Rusya’nın, iktisadî anlamda çökmesi

Batılı ülkelerde gıda sıkıntısı çekilmesi 

-Savaşın, neredeyse iki yıl daha uzaması, bunun da taraf olan devletlere büyük külfetler yüklemesi; diye giden olayların ortaya çıkmasının nedeni (müsebbip) Mehmetçiğin “Çanakkale geçilmez!” düstûrudur.

Tarih boyunca büyük zaferlere imza atmış olan Türklerin savunma savaşı yaptıkları pek görülmemiştir. Gerektiğinde geri çekilip, uygun zamanda daha güçlü bir şekilde saldırmak temel felsefe olarak göze çarpar. Kısacası Türkler, genelde taarruz eden taraftır. Bunu da ”nizâm-ı âlem” adına yaparlar. Kavram değişse bile, hem Gök Tanrı inancında hem de İslâm’ın kabulünden sonra bu böyledir. 

Plevne ve Akka savunmalarını yapan Türklerin, en güçsüz oldukları bir dönemde (Zira artık Osmanlı Devleti’nin sona yaklaştığı belli olmuştur.) tarihin en büyük savunma savaşlarından birini icra etmeleri; üstelik bunu da başarıyla sonuçlandırmaları, neredeyse 150 yıldır saldırıp duran Batılıların birden bire afallamalarına da neden olmuştur. Bunu Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk ordusunun karşısına çıkmayarak da belli etmişlerdir. 

Tâbi bu durumda olan Yunanistan’a olmuştur. Çünkü Anadolu kaplanının öldürücü pençesiyle feleğini şaşırmış; zavallı bir tavşan durumuna düşmüştür. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş, Türk’ün narası yedi iklimde yankılanmıştır: “Türk’e kefen biçmek kimin haddine?!.” Bu naraya eşlik edenlerden ve şehitlerimizden Allah razı olsun.

Aziz Dolu Atabey

azizdolu.wordpress.com

BENZER İÇERİKLER

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Popüler İçerikler